Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov:

Stolnotenisový klub Rybník

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Rybník, 935 23, Zemianska 422/42

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42120560   / bez SID

 

 

Hl. tréner : Daniel Goga 0905429775

Tréner : Jozef Piatro 0905628685 ,  Jozef Uhnák 0905182886, Martin Gajdoš 0918687745

Predseda klubu : Ján Potocký   0907357204

      

E-mail: stkrybnik@hotmail.com   

Č.účtu: 5074848760/0900  IBAN: SK5709000000005074848760 

 

Adresa hracej miestnosti /na mape/  : Školská 10, 935 23 Rybník