História

Dovoľte mi aby som sa touto cestou poďakoval pánovi Vladimírovi Bušniakovi za príspevok , ktorý si môžete prečítať o chvíľu. Je to spomienka na začiatky stolného tenisu v Rybníku. Prajem príjemný čitateľský zážitok.

 

Stolný tenis v Rybníku - pohľad do jeho histórie (stručný prehľad)

Za skutočné začiatky stolného tenisu v Rybníku možno považovať roky 1946-1947 , kedy stolný tenis do Rybníka priniesli ambiciózni chlapci , ktorí navštevovali tzv. meštianku v Čajkove ,kde sa ho mali možnosť naučiť hrať a potom ho tam aj hrávali.

Vďaka ich nadšeniu sa v roku 1950 dokonca prvýkrát prihlásili do okresnej súťaže , kde neskončili poslední , hoci všetky zápasy odohrali vonku , pretože doma nemali ešte stolnotenisový stôl , ktorý kúpili len následne v roku 1952.

Pre veľký záujem o stolný tenis bol neskôr zakúpený aj druhý stôl.Obidva boli umiestnené v zadnej miestnosti vtedajšieho pohostinstva " U Ďuroviča " , avšak len na tréningy. Na súťažné zápasy sa obidva premiestňovali do prednej miestnosti , aby sa mohli prizerať aj návštevníci pohostinstva.Zvlášť zaujimavé to bolo pre miestnych gazdov , ktorí s pohármi piva , hoci hre väčšinou nerozumeli , sledovali ju so záujmom a domácich povzbudzovali. Na týchto zápasoch sa vyberalo aj dobrovoľné vstupné , z ktorého sa vyplácal delegovaný rozhodca a náklady na cestovné hostí.

Stolnotenisové  družstvo  vtedy tvorili Michal Babinec - vedúci , Štefan Abelovský , Filip Hríbik , Cyril Boldiš , Pius Biely , Vincent Horniaček a Štefan Švec.

Neskôr sa stolný tenis hrával v miestnej škole (bývalý archív) , krátko v objekte vtedajšieho MNV až napokon v novopostavenom kultúrnom dome. V tom čase sa hrávalo systémom 4 - členných družstiev , ktorý však bol v roku 1954 zmenený a podmienkou štartu družstva v súťaži bola aj účasť žien. A tak pribudli hráčky Paulína Holečková a Antónia Lúpalová.

Z tohto obdobia sú pamätné najmä víťazné zápasy vonku (napr.v Tekovských Lužanoch či Malých Kozmálovciach) , alebo víťazné derby zápasy doma (napr. so Spartakom Tlmače).V roku 1956 v majstrovstve okresu (MO) získali naši hráči dve druhé miesta.

V období rokov 1959 - 1965 štartovalo naše družstvo v okresných súťažiach II.triedy , kde však dosahovalo len priemerné výsledky a tak sa im nepodarilo ani raz postúpiť do najvyššej triedy MO. Bol to aj následok problémov s hracím miestom (kultúrny dom) a tiež kvôli rôznym osobným aj objektívnym ťažkostiam. Stolnotenisové družstvo vtedy tvorili Štefan Švec - vedúci , Ľudovít Kukľa, Karol Šváral , Július Gelen a neskôr do mužstva pribudli Ján Jančo,  Jozef Kiš a Marián Betka.

Situácia sa zlepšila po výstavbe areálu novej ZDŠ (rok 1968) v rámci ktorej bola postavená aj telocvičňa , v ktorej boli umiestnené dva nové stolnotenisové stoly. Oživením športu v obci bol vznik novej TJ - "Športový klub"v rámci ktorého bol vytvorený nový stolnotenisový oddiel a neskôr vytvorenie dvoch družstiev mužov. Treba tu spomenúť veľmi dobrú spoluprácu s vedením vtedajšej ZDŠ na čele s riaditeľom Dušanom Drábikom , ktorý sa aj pričinil o vznik stolnotenisového oddielu a spolu s Viktorom Kišom , neskorším tajomníkom TJ a skutočnou legendou Rybnického športu.

Stolnotenisové družstvo vtedy tvorili Vladimír Bušniak - vedúci , Ján Jančo , Július Gellen , Jozef Kiš , Slavomír Švec , Anton Tušan a Jozef Ďurovský. Neskôr pribudli Jozef Šálka , Miroslav Havran a Jozef Horniak.

A družstvo po roku účinkovania v II. tr.MO v ďaľšom roku 1971 aj suverénne postúpilo do I.triedy MO. V tom čase to bola súťaž  3-členných družstiev , kde Rybník po počiatočnom "udomácnení" patril medzi špičku v okrese a pri väčšej vyrovnanosti družstva (výkonnosťou chýbal tretí hráč) mohol byť aj majstrom okresu. Pamätné sú viaceré zápasy , napr.vôbec prvé vonku v Ipeľskom Sokolci, kde Rybník síce prehral 6:4 , ale vzhľadom na tamojšie búrlivé prostredie , ako nováčik zanechal veľmi dobrý dojem .Obdobne aj neskôr v Kvetnej (teraz Keť) , proti bývalému účastníkovi Divízie , kde dokonca vyhral 7:3. Pamätné boli víťazné derby zápasy , napr. s TJ Čajkov (s kádrom účastníka divízie) s ktorým zvíťazil doma v preplnenej teločvični 6:4.

Medzi vtedajšie úspechy možno zaradiť aj tretie miesta Jána Janča a Vladimíra Bušniaka na majstrovstvách okresu jednotlivcov v štvorhrách(pri veľkej celookresnej konkurencii 100 až 120 pretekárov).

Stolnotenisový oddiel bol úspešný aj vo svojej všeobecnej činnosti , keď jeho členovia odpracovali množstvo brigádnických hodín pri výstavbe starého a nového futbalového štadióna , svojpomocnej montáže dodatkového osvetlenia stolnotenisových stolov , atď.

Činili sa aj na metodickom úseku , keď dvaja jeho členovia získali preukaz trénera III.triedy (po 10-dňovom školení a záverečnej skúške v Košiciach) , jeden člen získal kvalifikáciu rozhodcu SNL , dvaja žiaci získali titul majstra okresu v štvorhre a v dvojčlenných družstvách (Dušan Horniaček a Anton Harmady) , čo pri celookresnej konkurencii - najmä športových tried zo Šiah a Želiezoviec bolo veľkým úspechom.

Ocenením stolnotenisového oddielu bolo napokon obdržanie vyznamenania od OV ČSZTV v Leviciach "Vzorný kolektív".

Napriek hore uvedeným úspechom sa však nepodaril hlavný cieľ - postup do krajskej súťaže ani po posilnení hráčmi z vidieka (B.Bridišom a striedavo aj A.Valachom a P.Kracíkom).Treba však priznať , že účasť v krajskej súťaže by bola v tom čase zložitá aj pre dedinskú TJ z finančného hľadiska. Následkom uvedeného , ako aj kvôli naplneniu svijich ambícií , dvaja hráči (J.Jančo a V.Bušniak) prestúpili do Spartaka Tlmače , ktorý sa potom stal účastníkom krajskej súťaže.

Po roku 1984 došlo k novému oživeniu stolného tenisu v Rybníku a družstvo sa svojimi výkonmi zaradilo k najlepšim v okrese (nie však k absolútnej špičke). Tvorili ho Ľ.Ďurovský - vedúci , V.Bušniak - zástupca vedúceho , D.Horniaček , A.Polomčák a Ján Jančo mladší.

Z viacerých dôvodov došlo však potom k utlmeniu a napokon aj k ukončeniu jeho činnosti.

Toľko stručný prehľad z histórie stolného tenisu v Rybníku.

Treba však blahoželať súčastnému stolnému tenisu v Rybníku k jeho terajším športovým úspechom , jeho osamostatneniu , s veľkým uznaním hovoriť o jeho činnosti , materialnom vybavení , dobrej spolupráci s obecným úradom , základnou školou a okrem blahoželania aj zapriať všetko dobré do budúcnosti.

Športu zdar a Rybníckemu stolnému tenisu zvlášť !!!

Spracoval: Vladimír Bušniak.

Ešte raz ďakujem pánovi Bušniakovi za príspevok a pokračovanie príbehu o Rybníckom stolnom tenise si prečítate v časti O nás.

                                                                                                                                                                                                 Kováč.