Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli darovať 2% z dane

Stolnotenisovému klubu Rybník.

 

Veríme, že aj s Vašou pomocou budeme ďalej rozvíjať náš krásny šport a tým podporíme rozvoj športu v našom regióne.

 

Stolnotenisový klub v Rybníku sa venuje najmä mladým hráčom, ktorým každoročne zabezpečujeme aj z Vašich 2% percent financovanie športových potrieb,   štartovného v súťa žiach   a rôznych poplatkov potrebných pre fungovanie klubu.

 

 

POZOR zmena !! : .... Zmenou však je, že zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, tak musia urobiť na štruktúrovanom tlačive, ktorého Vzor vyhlásenia [nové okno] určila finančná správa. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30.4.2018. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane. ... / zdroj FINANČNÁ SPRÁVA SR a portál ROZHODNI.SK /

 

 

Ako na to:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. 
  3. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.  

 Potvrdené formuláre  môžete doručiť aj zástupcom klubu, ktorí sa postarajú o doručenie správnemu daňovému úradu.

 

Potrebné údaje:

Obchodné meno alebo názov:

Stolnotenisový klub Rybník

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Rybník, 935 23, Zemianska 422/42

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42120560   / bez SID

 

 

Vyhlásenie v PDF / zamestnanci /

Vyhlásenie v PDF editovatelné / zamestnanci /

potvrdenie o zaplatení dane editovatelné