Poďakovanie

 

Vyslovujeme poďakovanie spoločnosti Západoslovenské elektrárne a.s. , ktoré nám poskytli na rok 2019 dotáciu 700 € zo zamestnaneckého nadačného fondu na zakúpenie dvoch nových stolnotenisových stolov. 

Zároveň v zmysle Zákona o športe zverejňujeme čerpanie dotácie na podporu hráčov do 23 rokov pre rok 2019. 

Zoznam nákladov je zverejnený v sekcii: Dokumenty


S vďakou 
STK Rybník OZ